ទំព័រដើម » រូបថត » ដំណើរកំសាន្តប្រទេសឡាវ ២០០៩

ដំណើរកំសាន្តប្រទេសឡាវ ២០០៩

Advertisements

ដំណើរកំសាន្តប្រទេសឡាវក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ២០០៩

លោកពូ ពៅ ធនវឍ, Mr. Bartian (German), សំអឿន, ប៉ូលែន, ខ្ញុំ

រូបថត ៖ ខ្ញុំ និង ប៉ូលែន (ល្បាក់ខោន)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ, សំអឿន និង ប៉ូលែន (សណ្ឋាគារ Champar Sak)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ, លោកពូ ពៅ ធនវឍ, Mr. Bartian, សំអឿន (ផ្ទះសំណាក់ Anuksa)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ, សំអឿន និង ប៉ូលែន (ច្រកចូល បា្រសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ និង ប៉ូលែន (ច្រកចូល ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ និង ប៉ូលែន (ជណ្តើរឡើង ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ (រូបសំណាកដំរីឆ្លាក់លើដុំថ្ម ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ លោកពូ ពៅ ធនវឍ និង ខ្ញុំ (រូបសំណាកក្រពើឆ្លាក់លើថ្ម ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ និង ប៉ូលែន (មើលមុខគេមិនសូវស្រស់សោះ មិនមែនខឹងទេ គឺអស់កម្លាំងព្រោះថ្មើរជើងយូរ តាំងពីក្រោមដល់លើប្រាសាទ) (ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ និង ប៉ូលែន (មើលមុខគេ 😆 :lol:) (ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ និង ប៉ូលែន (ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ និង ប៉ូលែន (ខ្ញុំកំពង់ឈរមើល ប៉ូលែន ជួសជុលម៉ាស៊ីនថត) (ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ និង ប៉ូលែន កំពង់ញ៉ាំលត (លតមាន ៖ លតស្វិត, សណ្តែកក្រហម, រុក្ខជាតិម៉្យាងស្រដៀងមើមខ្ញី ហាន់ជាចំណិតៗ តែមិនហើរដូចខ្ញីទេ, ខ្ទិះដូង, ទឹកកក) ឆ្ញាញ់បោះគេដែរតើ 😆 😆 (ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ, Mr. Bartian, សំអឿន, ប៉ូលែន និងអ្នកទេសចរណ៍ជនជាតិឡាវ (ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ លោកពូ ពៅ ធនវឍ, ខ្ញុំ, Mr. Bartian, សំអឿន, និងអ្នកទេសចរណ៍ជនជាតិឡាវ (ប្រាសាទវត្តភូ)

រូបថត ៖ ខ្ញុំ, Mr. Bartian, សំអឿន, ប៉ូលែន កំពង់ញ៉ាំបាយ (នៅអាហារដ្ឋានខាងមុខ​ផ្លូវចូល​រមណីយដ្ឋាន ប្រាសាទវត្តភូ)

Advertisements
%d bloggers like this: