ទំព័រដើម » រូបថត » មិត្តរួមការងារ

មិត្តរួមការងារ

Advertisements

រមណីយដ្ឋានក្រុងកែប-ទឹកឈូរខេត្តកំពត ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨

អ៊ុំ ស៊ិន អ៊ាន, ខ្ញុំ, អ៊ឹង ហេងឡុង ជាមួយមិត្តភ័ក្ត្រនិងប្អូនស្រី, ព្រីង គឹមឆាយ, អែប សារិន, យឹម ដន, លុយ ចំរើន, ហេង សេងគីម, សុខ សំអាន, ហួត តុង, វ៉ាន់ សុផាន, គិត ដារ៉ាម៉ុង, ប្រាក់ រ៉ែន និង កាំង មួយឡាង។

Kampot_12

រូបថត ៖ ក្រុងកែប

Kampot_13

រូបថត ៖ ក្រុងកែប

Kampot_02

រូបថត ៖ ក្រុងកែប

Kampot_03

រូបថត ៖ ក្រុងកែប

Kampot_04

រូបថត ៖ ក្រុងកែប

Kampot_10

រូបថត ៖ ក្រុងកែប

Kampot_11

រូបថត ៖ ក្រុងកែប

Kampot_01

រូបថត ៖ អាហារពេលព្រឹកនៅតាមផ្លូវ

Kampot_05

រូបថត ៖ Beer ជាមួយមឹកអាំង

Kampot_06

រូបថត ៖ អាហារថ្ងៃត្រង់នៅទឹកឈូរ

Kampot_07

រូបថត ៖ ទឹកឈូរ

Kampot_08

រូបថត ៖ ទឹកឈូរ

Kampot_09

រូបថត ៖ ទឹកឈូរ

Kampot_14

រូបថត ៖ ទឹកឈូរ

Kampot_15

រូបថត ៖ ទឹកឈូរ

Kampot_16

រូបថត ៖ ទឹកឈូរ

Advertisements
%d bloggers like this: