ទំព័រដើម » ទូទៅ » Business Statistics for Decision Making

Business Statistics for Decision Making

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
MV GROUP

បណ្ណសារ

Can not read please click on picture to download font KhmerUnicodeDOWNLOAD

បង្កើតប្លុកអ្នកកំពុងទស្សនា

អ្នកទស្សនា

  • 10,819 hits
Advertisements

Greetings!

With strong effort to develop human resources in Cambodia and to promote mutual understanding between Cambodians and Japaneses, CJCC has performed its role as a communication and learning center for the two nations and others. For more than three years since the official inauguration, CJCC has conducted various business seminars, business training courses, Japanese language training courses, as well as Cambodia-Japan cultural exchange activities.

For the forthcoming weeks, CJCC is conducting several special activities. You can read on for your understanding and benefit.
 

 Business Intensive Course:
Business Statistics for Decision Making
By Dr. Ryoh SASAKI, International Development Center of JapanThis statistic course is designed to equip participants a set of techniques of statistical analysis, which will be used for a much better decision making for daily business operation. At the end of the course, participants will feel more confident and will never feel cheated by the numbers. 

Business Statistics for Business Management Statistical Analysis for Public Administration
Contents

  • Mean, Variance and Standard Deviation of Average and Monthly Fluctuation of Your Sales and Production
  • Dependent t-test and Independent t-test of past customer satisfaction of yours and the rival
  • Regression with the time-series data How much was the REAL effect of your new sales campaign? How much was the REAL effect of your new sales campaign? Calculate the effect by comparing with your rival groups (Regression with the cross-section data)
  • Detect the special factors influencing your sales and explore the invisible structure behind the market. (Structural equation modeling using SPSS AMOS).
Contents

  • Mean, Variance and Standard Deviation of average and monthly fluctuation of household income
  • Dependent t-test and Independent t-test Comparing with the past residents’ satisfaction
  • Regression with the time-series data. How much was the REAL effect of your new public campaign How much was the REAL effect of your new public campaign? Calculate the effect by comparing with your rival groups (Regression with the cross-section data)
  • Detect the special factors influencing the residents’ satisfaction on the governmental activity and explore the invisible structure behind their satisfaction. (Structural equation modeling using SPSS AMOS).
Date: 10-11 September 2009 (Gr. I)
 12-13 September 2009 (Gr. II)
Time: 8:30 am to 05:00 pm
Tuition Fee: US$ 75 dollars
Venue: CJCC, Computer Lab
[Download application form here]
Date: 8-9 September 2009
Time: 8:30 am to 05:00 pm
Tuition Fee: US$ 75 dollars
Venue: CJCC, Computer Lab
[Download application form here]
Dr. Ryoh SASAKI is a professor of Graduate School of Social Design Study, Rikkyo (Saint Paul’s) University, Japan and a senior researcher of International Development Center of Japan (IDCJ). Dr. Ryoh SASAKI was a graduate of Western Michigan University, USA. He has years of experience in research and evaluation for various projects.

This course will be held in an interactive way and easy step-by-step instruction which will enable participant to catch up with the course well. The course will be conducted in English. Materials, certificate of attendance, lunch, and coffee breaks will be provided. Only 25 participants are accepted (First Come First Serve). Special 20% discount for the first 20 registered participants.

Deadline of Application: Monday 07/09/2009 (14:00).
For more Information, please contact:
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), HRD Office
Address: RUPP-CJCC, Blvd. Confederation of Russia, Khan Tuol Kork, Phnom Penh.
Tel: (855)-23-880-514, E-mail: hrd@cjcc.edu.kh

 

 Training Opportunity :  Corporate Management Course
Overview: The corporate management course provides practical knowledge regarding basic functions of management. The course allows participants to explore their major interests by selectively attending lectures. Participants can select more than one subject-course according to individual interests.Target: business owner, manager, middle level manager of private firms, NGOs and public enterprises.
 

Course Contents and Schedule:
 
Dates and Time: 8 sessions for subject 1,3-6 except subject2&7, 5sessions, Monday to Friday, 5:50 pm- 8:30 pm, followed by Q&A hours (plus advices on management issues) on Wednesday. 
 
Experienced Japanese lecturers will provide practical lectures, case studies and exercises, with consecutive Khmer-English interpretation at CJCC. In Q&A sessions at CJCC, participants can seek for personal advices regarding individual management-related problems at work. Text book, materials, and certificate will be provided by CJCC.  
For more Information, please contact:
Cambodia-Japan Cooperation Center (CJCC), HRD Office
Address: RUPP-CJCC, Blvd. Confederation of Russia, Khan Tuol Kork, Phnom Penh.
Tel: (855)-23-880-514, E-mail: hrd@cjcc.edu.kh
Number of Participants: 35students per subject-course (application form selection if necessary)

Cost and Facilities: US$45 per subject; US$250 for the entire seven subject-courses. Special 20% discount for the first 20 participants.

 Deadline of Application: Thursday, 17th Sept 2009 (5:30 p.m.).
Application form can be download here.

1. Corporate management: issues and points (Sept 28- Oct09, 2009)
2. Production management: Japanese Way (Oct 19-23, 2009)
3. Accounting and Bookkeeping (Nov 10-20, 2009)
4. Human Resource Management (Nov 23- Dec04, 2009)
5. Financial Management (Dec 07-18, 2009)
6. Strategic Marketing (Jan 11-22, 2010)
7. Management Improvement (Feb 22-26, 2010)

 

  Other CJCC Activities
For all the latest and upcoming activities of CJCC, please click here.
Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: